Hair Salon Đức Nguyễn

Hair Salon Đức Nguyễn

Hair Salon Đức Nguyễn

Hair Salon Đức Nguyễn

Hair Salon Đức Nguyễn
Hair Salon Đức Nguyễn
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider
  • responsive slider

Bài viết

Bảng giá dịch vụ làm tóc đẹp tại Hair salon Đức Nguyễn Sài Gòn

Dịch vụ cắt tóc

- Cắt tóc nam: 100k

- Cắt tóc nữ: 200K

- Cắt tóc em bé dưới 10 tuổi: 80k

- Phá đường ngôi tóc: 50k

Dịch vụ uốn tóc

- Uốn gợn sóng - Diamond/ Vip (Tóc dài): 1800k

- Uốn gợn sóng - Diamond/ Vip (Tóc ngắn): 1500k

- Uốn gợn sóng - Diamond (Tóc dài): 1300k

- Uốn gợn sóng - Diamond/ Vip (Tóc ngắn): 1100k

- Uốn gợn sóng - Premium: 900k

- Uốn gợn sóng - Medium: 700K

- Uốn lọn - Diamond/ Vip: 1500k

- Uốn lọn - Diamond: 1100k

- Uốn lọn - Premium: 800k

- Uốn lọn - Medium: 600K

- Uốn cúp - Diamond/ Vip: 1400k

- Uốn cúp - Diamond: 1000k

- Uốn cúp - Premium: 700k

- Uốn cúp - Medium: 500K

- Uốn lạnh nữ - Diamond (Tóc dài): 1200k

- Uốn lạnh nữ - Diamond (Tóc ngắn): 900k

- Uốn lạnh nữ - Premium: 700k

- Uốn lạnh nữ - Medium: 500K

- Uốn lạnh nam - Diamond (Tóc dài): 600k

- Uốn lạnh nam - Diamond (Tóc ngắn): 500k

- Uốn lạnh nam - Premium: 400k

- Uốn lạnh nam - Medium: 300K

- Uốn mái (Tóc dài): 150k

- Uốn mái (Tóc ngắn): 100k

Dịch vụ nhuộm tóc

Nhuộm thông thường không làm nền

- Nhuộm nữ Fashion - Diamond/ Vip (Tóc dài): 2500k

- Nhuộm nữ Fashion - Diamond/ Vip (Tóc ngắn): 2200k

- Nhuộm nữ Fashion - Diamond (Tóc dài): 2000k

- Nhuộm nữ Fashion - Diamond (Tóc ngắn): 1800k

- Nhuộm nữ Fashion - Premium: 1500k

- Nhuộm nữ Fashion - Medium: 1000k

- Nhuộm nữ - Diamond/ Vip (Tóc dài): 1700k

- Nhuộm nữ - Diamond/ Vip (Tóc ngắn): 1400k

 - Nhuộm nữ Premium: 800k

- Nhuộm nữ Medium: 500k

- Nhuộm phủ bóng - Diamond/ Vip (Tóc dài): 2500k

- Nhuộm phủ bóng - Diamond/ Vip (Tóc ngắn): 2200k

- Nhuộm phủ bóng - Diamond (Tóc dài): 2000k

- Nhuộm phủ bóng - Diamond (Tóc ngắn): 1800k

- Nhuộm phủ bóng Premium: 1500k

- Nhuộm phủ bóng Medium: 1300k

-  Nhuộm nam nguyên đầu - Diamond (Tóc dài): 1000k

- Nhuộm nam nguyên đầu - Diamond (Tóc ngắn): 800k

- Nhuộm nam nguyên đầu Premium: 600k

- Nhuộm nam nguyên đầu Medium: 400k

-  Nhuộm nam 1/2 đầu - Diamond (Tóc dài): 600k

- Nhuộm nam 1/2 đầu - Diamond (Tóc ngắn): 500k

- Nhuộm nam 1/2 đầu Premium: 400k

- Nhuộm nam 1/2 đầu Medium: 300k

- Tẩy - Nhuộm nền - Diamond (Tóc dài): 600k

- Tẩy - Nhuộm nền - Diamond (Tóc dài): 500k

- Tẩy - Nhuộm nền Premium: 400k

- Tẩy - Nhuộm nền - Medium: 300k

- Phụ thu Bonpro/ Olaplex (Tóc dài): 500k/ lần

- Phụ thu Bonpro/ Olaplex (Tóc vừa): 400k/ lần

- Phụ thu Bonpro/ Olaplex (Tóc ngắn): 300k/ lần

Dịch vụ duỗi

- Duỗi cúp - Diamond/Vip (Tóc dài): 1800k

- Duỗi cúp - Diamond/Vip (Tóc ngắn): 1500k

- Duỗi cúp - Diamond (Tóc dài): 1300k

- Duỗi cúp - Diamond (Tóc ngắn): 1100k

- Duỗi cúp Premium: 1000k

-Duỗi cúp Medium: 800k

- Duỗi thẳng - Diamond/Vip (Tóc dài): 1700k

- Duỗi thẳng - Diamond/Vip (Tóc ngắn): 1400k

- Duỗi thẳng - Diamond (Tóc dài): 1200k

- Duỗi thẳng - Diamond (Tóc ngắn): 1100k

- Duỗi thẳng Premium: 800k

-Duỗi thẳng Medium: 600k

- Duỗi lớp ngoài: 200k

- Duỗi mái (Tóc dài): 200k

- Duỗi mãi (Tóc ngắn): 100k

Dịch vụ phục hồi

- Phục hồi Keratin - Diamond (Tóc dài): 1400k

- Phục hồi Keratin - Diamond (Tóc ngắn): 1200k

- Phục hồi Keratin Premium: 1000k

- Phục hồi Keratin Medium: 800k

- Phục hồi collagen chuyên sâu (Tóc dài): 700k

- Phục hồi collagen chuyên sâu (Ngang lưng): 600k

- Phục hồi collagen chuyên sâu (Dưới vai): 500k

- Phục hồi collagen chuyên sâu (Trên vai): 400k

- Hấp dầu - Diamond (Tóc dài): 250k

- Hấp dầu - Diamond (Tóc ngắn): 200k

- Hấp dầu Premium: 150k

Dịch vụ nối tóc

- Nối tóc 8 tấc - 1 chùm: 1400k

- Nối tóc 7 tấc - 1 chùm: 1300k

- Nối tóc 6 tấc - 1 chùm: 1200k

- Nối tóc 5 tấc - 1 chùm: 1100k

- Nối tóc 4 tấc - 1 chùm: 1000k

- Nối highlight màu - 1 tép: 50k

- Nâng mối nối tóc - 1 tép: 4k

Dịch vụ bấm tóc

- Bấm tóc nguyên đầu - Diamond/Vip: 1500k

- Bấm tóc nguyên đầu - Diamond: 1100k

- Bấm tóc nguyên đầu  Premium: 900k

- Bấm tóc nguyên đầu Medium: 700k

- Dập phồng chân tóc - 4 lớp: 400k

- Dập phồng chân tóc - 3 lớp: 300k

- Dập phồng chân tóc - 2 lớp: 200k

Dịch vụ gội đầu và Nail

- Gội đầu Diamond : 150k

- Gội đầu Premium: 100k

- Gội đầu Medium: 50k

- Làm móng cắt da - 1 bộ: 40k

- Sơn móng - 1 bộ: 50k

Dịch vụ trang điểm và tạo kiểu

- Trang điểm - Làm tóc  - Vip: 400k

- Trang điểm - Làm tóc - Premium: 300k

- Tạo kiểu tóc nữ  - Vip: 100k

- Tạo kiểu tóc nữ  - Đơn giản: 70k

- Tạo kiểu tóc nam  - Vip: 70k

- Tạo kiểu tóc nam  - Đơn giản:  50k

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gọi điện SMS Chỉ Đường
backtop